Sdružení přátel školy, Havířov-Šumbark, z. s.

Sdružení přátel školy, Havířov-Šumbark, z. s.

SPŠ je zájmový spolek s  cíli, které jsou určeny zejména v prospěch mládeže: 

- finanční, organizační a hmotní podpora školních a mimoškolních aktivit žáků,
- propagace a reprezentace školy,

- podpora kulturní, vzdělávací a sportovní činnosti žáků,

- materiální a finanční podpora modernizace výchovně vzdělávacího procesu.

Vznik

Spolek vznikl při Střední škole, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace registrací u Krajského soudu v Ostravě dne 17.6.2016.

Stanovy