Sdružení přátel školy, Havířov-Šumbark, z. s.

Zásady hospodaření

Čerpání získaných finančních prostředků musí být v souladu se stanovami spolku. Každý výdaj bude schválen souhlasem a podpisem na žádance všech členů výboru.

Žádanka

Žádanku si stáhněte, vypište a doručte některému z členů výboru.

Členské příspěvky

Pro školní rok 2017/2018 byly stanoveny členské příspěvky ve výši 200,- Kč. Příspěvky vybírají třídní učitelé a se seznamem přispívajících odevzdávají hospodářce.

Zprávy o hospodaření a revizi  za rok 2017